Employees discussing engagement survey results

Hør etter, mål og bring frem det beste hos de ansatte

Vil du vite mer?
Engagement software for happy employees

Hva vi gjør

HR Monitor øker arbeidsinnsats hos de ansatte

HR Monitor støtter og hjelper ledere å bli mer kompetente

HR Monitor reduserer personalutskifting

Hvilken type problemer løser vi

Reduser personalutskifting

HR Monitor gir de ansatte muligheten til å være mer involvert på arbeidsplassen og dermed bli mer lojale og engasjerte. Dette reduserer personalutskifting.

Øk produktiviteten hos personalet

HR Monitor gir informasjon om de menneskelige ressursene i selskapet i realtid. Det gjør det mulig for ledelsen å reagere med en gang og å ta smartere beslutninger. Vi endrer på situasjonen og øker dermed produktiviteten på arbeidsplassen.

Kompetente ledere

HR Monitor er på mange måter en konsistent trener som hjelper ledere med å forbedre ledelseskompetansen. Regelmessige målinger av medarbeidertilfredshet fremskynder læringsprosessen.

Etabler bedre forståelse på de menneskelige ressursene

Effektiv personaladministrasjon, gode rutiner og automatiserte prosesser med bla. målinger av medarbeidertilfredshet vil redusere tidsbruk og personalkostnadene og øke produktiviteten på arbeidsplassen.

Jobbe med de nyeste tallene om de menneskelige ressursene

I dag er det neppe noen som måler medarbeidertilfredshet en gang i året. Akkurat som økonomisjefen trenger opplysninger fra regnskapet en gang i måneden, trenger ledere de nyeste opplysningene om de menneskelige ressursene.

Økt automatisering

Regelmessige målinger av medarbeidertilfredshet gir personalsjefer og andre ledere mulighet til å bruke tiden på andre viktige ting. Automatiserte prosesser, dvs målinger av medarbeidertilfredshet, hjelper ledere å følge nøye med, gripe inn og implementere nødvendige endringer i tide.

Hvordan fungerer HR Monitor?

HR Monitor regelmessige målinger i 4 enkle skritt

1. Regelmessige målinger

Når målingen starter, sendes 9 spørsmål til alle de ansatte

2. Automatiske påminnelser

Mens målingen holder på blir automatiserte påminnelser sent ut regelmessig til dem som ikke har svart.

3. Umiddelbare resultater

Resultatene er tilgjengelige med engang målingen slutter og du kan se de nyeste tallene, på samme måte som du henter tall fra salg- eller finanassysstemer.

4. Jevn videreutvikling

Presenter og diskuter resultatene med teamet ditt. La dine medarbeidere få vite at de er verdsatt og gjør en god jobb og implementer endringer når det er nødvendig.

Hvorfor bare 9 spørsmål?

HR Monitor bruker 9 spørsmål derav 8 avkryssingsspørsmål som måler følgende grupper:

Klient relations
Jobbtilfredshet
Myndiggjøring
Støtte fra ledere
Høye standarer
Klar framtidsvisjon
Entuaisme, respekt & lojalitet
Trening & utvikling

9. spørsmålet er alltid åpent spørsmål for å få fram ideer, personlige erfaringer og meninger hos de ansatte.

Hvorfor stiller HR Monitor bare 9 spørsmål pr måned til de ansatte?
Visste du at 50% av overordnete sier at de skal bruke prediktiv analyse de neste 2 årene

Oppfordringer i personaladministrasjon

  • Stor personalutskifting
  • Liten produktivitet hos de ansatte
  • Behovet for å forbedre ledelsen
  • Liten oversikt over personalet og mangel på målinger
  • Gammeldagse og overflatiske opplysninger om de menneskelige ressursene
  • Tidkrevende manuelle systemer

I dag er det neppe noen som måler medarbeidertilfredshet en gang i året!

Vi gir ledelsen de nyeste opplysningene om de menneskelige ressursene
I HR Monitor er samling av data om produktiviteten til de ansatte, automatisert .
„Det å bruke HR Monitor er som å ta røntgenbilde av firmaet“

I dag bruker 15% av amerikanske bedrifter regelmessige målinger blant de ansatte.
50% sier at de skal starte med regelmessige målinger av medarvbeidertilfredshet en eller annen gang de nest 2 årene.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

HR Monitor eller Nova pulsen som vi foretrekker å kalle systemet er enklet og helt fabelaktig verktøy fro alle ledere/trenere i Nova. Pulsen er veldig viktig når man skal bli den beste arbeidsplassen i verden.

HR Monitor hjelper oss å gjøre firmaet til den beste arbeidsplassen i verden
Margrét Tryggvadóttir

Direktør i NOVA

Vi har nå brukt HR Monitor i ett år og resultatet er både økt medarbeidertilfredshet og økt lojalitet. Nøkkelen er at ledere diskuter og gransker resultatene sammen med teamet sitt for å finne frem til det som medarveidere er misfornøyde med og implementere nødvendige endringer. HR Monitor har hjulpet VIS til å bli ett av de beste firmaene i VR2020 og at de ansatte hos oss er tilfredse og lojale. Tilfredshetsnicået blant de ansatte har aldri vært bedre.

Vi har nå brukt HR Monitor i over ett år og vi ser økning i medarbeidertilfresheten og lojaliten hos de ansatte
Anna Rós Ívarsdóttir

Personalsjef hos VÍS

HR Monitor er vår pulsmåler, verktøyet som gir våre ansatte muligheten til å uttrykke sine synspunkter og oss som selskap kunne svare raskt og effektivt. Månedlige målinger sørger for at vi alltid er på vakt, oppdager raskt og godt hvis ting ikke stemmer, samt gir komplimenter og takk hvis det er aktuelt.

HR Monitor hjelper våre ansatte å reagere med engang hvis vi trenger å implementere endringer
Harpa Víðisdóttir

Personalsjef hos Vörður

HR Monitor er systemet vi brukert for å måle medarbeidertilfredshet. Våre ansatte får muligheten til å formilde hva de mener og oss som ledere å reager fort. Målinger en gang i måneden gjør at vi har fingeren på pulsen, vi analyser situasjonen med en gang og gjør endringer hvis noe er galt og anerkjenner når de ansatte gjør en god jobb.

 

HR Monitor er enkelt og greit system
Valgerður Rún Benediktsdóttir

Advokat og personalsjef

Regelmessige målinger av medarbeidertilfredshet hos HR Monitor gjør det at vi i Hugverkastofnun er sikre på at vi gjør de riktige tingene. HR Monitor er absoultt det beste systemet for alle bedrifter. HR Monitor er nøkkelen til at vi ble utnevnt som ett av de beste bedriftene i år.

HR Monitor overbeviser oss at vi gjør de riktige tingene
Borghildur Erlingsdóttir

Direktør hos Hugverkastofnun