Employees discussing engagement survey results

Lyssna, mät och nå fram det bästa hos din personal

Vill du veta mer?
Engagement software for happy employees

Vad gör vi

HR Monitor ökar personalens produktivitet

HR Monitor stödjer ledarkunskaper

HR Monitor minskar personalomsättning

Vilken typ av problem löser vi

Minskar personalomsättning

HR Monitor ger anställda möjlighet att vara mer engagerade på arbetsplatsen och i omgivningen. Det får dem att känna sig mer som en del av företaget vilket minskar personalomsättning.

Ökar personalens aktivitet

HR Monitor ger realtidsinformation om företagets mänskliga resurser som gör det möjligt för ledningen att reagera snabbt vid förändrad situation och ökar därmed medarbetarnas medverkan.

Bättre chefer

HR Monitor är på många sätt en ständig coach som hjälper chefer att förbättra sina ledaregenskaper. Regelbundna personalundersökningar påskyndar inlärningsprocessen.

Ökad insikt i de mänskliga resurserna

En väldefinierad personalpolitik och en måttstock för att mäta prestanda ger chefer verktygen de behöver för att bygga en produktiv arbetskraft ökat medarbetarnas deltagande och därmed bidragit till företagets framgång

Arbeta med den senaste statistiken om de mänskliga resurserna

Årliga personalundersökningar tillhör det förflutna. Precis som ingen CFO kan arbeta utan månatliga ekonomiska siffror idag behöver chefer alltid den senaste informationen om sina mänskliga resurser.

Regelbundna personalundersökningar gör det möjligt för både personaladministratörer och andra chefer att ägna mer tid åt det som gynnar företaget direkt. Automation möjliggör regelbundna mätvärden för mänskliga resurser, vilket hjälper chefer att hålla fingret på pulsen och ta initiativ till att ta itu med problem medan du fokuserar på företagets framgång.

Hur fungerar HR Monitor?

HR Monitor reglulegar mannauðsmælingar í fjórum einföldum skrefum

1. Regelbundna mätningar

Så snart mätningen börjar skickas nio frågor till alla anställda i företaget via e-post samt till Workplace och andra kommunikationsmedier.

2. Automatiska påminnelser

Automatiska påminnelser skickas regelbundet under mätningen till de som ännu inte har svarat.

3. Resultaten slutförs omedelbart

Resultaten är klara samtidigt som mätningen avslutas och ger dig de senaste siffrorna på samma sätt som försäljning, produktion och finansiella system gör.

4. Kontinuerlig utveckling

Diskutera resultaten med ditt team. Fira framgång och agera när arbetsplatsen behöver förbättras ytterligare.

Varför endast 9 frågor?

HR Monitor använder 9 frågor, varav 8 flervalsfrågor som mäter följande kategorier:

Kvalitet och anknytning
Arbetstillfredsställelse
Oberoende för beslutsfattande
Ledningsstöd
Prestationskrav
Klar framtidsvision
Intresse, respekt & lojalitet
Träning & utveckling

Fråga 9 är alltid en öppen fråga för att direkt samla idéer, personliga upplevelser och åsikter från anställda.

Varför ställer HR Monitor endast nio frågor i månaden till de anställda ?
Visste du att 50% av ledande befattningshavare säger att de kommer att använda prognosanalys de närmaste två åren?

De största utmaningarna inom mänskliga resurser

  • Hög personalomsättning
  • Låg medarbetaraktivitet
  • Behovet av att förbättra ledarskap
  • Liten översikt över arbetskraften och brist på åtgärder
  • Föråldrad och ytlig personalinformation
  • Tidskrävande manuell process

Årliga personalundersökningar tillhör det förflutna!

Vi ger chefer den senaste informationen om de mänskliga resurserna
Insamling, intuition och presentation av data om medarbetarnas prestanda automatiseras på HR Monitor.
„Att använda HR Monitor är som att ta en röntgenbild av företaget“

Idag har 15% av de amerikanska företagen börjat använda regelbundna personalundersökningar.
50% säger att de planerar att inleda regelbundna personalundersökningar under de kommande två åren.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

HR Monitor eller Nova Puls som vi kallar det är lätt att använda och ett utmärkt verktyg för alla Nova-bussar. Pulsen är viktig för att skapa den bästa arbetsplatsen i världen, vilket är ett av Novas mål.

HR Monitor er mikilvægt í að búa til besta vinnustað í Hemi
Margrét Tryggvadóttir

VD för NOVA

Vi har nu använt HR Monitor i över ett år och skördat ökad medarbetarnöjdhet och engagemang. Nyckeln är att ledningen granskar resultaten med sitt team för att identifiera vad som kan förbättras och lyssnar på de anställdas röster. Vår användning av HR Monitor har tydligt bidragit till att VÍS är ett av VR 2020: s modellföretag och tillfredsställelse och engagemangav våra anställda har aldrig varit högre än nu.

Vi har nu använt HR Monitor i över ett år och åstadkommit ökad medarbetarnöjdhet och engagemang
Anna Rós Ívarsdóttir

Personalchef för VÍS

HR Monitor är vår pulsmätare, verktyget som ger våra anställda möjlighet att uttrycka sina åsikter och oss som företag skulle kunna reagera bra och effektivt. Månatliga mätningar försäkrar att vi alltid har fingret på pulsen, analyserar snabbt och bra om saker inte stämmer samt berömmer och tackar när det passar.

HR Monitor ger våra anställda möjlighet att svara snabbt och effektivt
Harpa Víðisdóttir

Personalchef för Vörður

HR Monitor är mycket enkel att använda, ger flexibilitet för att anpassa frågorna till det mest betydelsefulla varje gång och nyckeln är att resultaten kommer omedelbart efter undersökningen. Jag kan definitivt rekommendera systemet för företag och organisationer som vill ha en bra överblick över status för mänskliga resurser.

 

Det är mycket enket att använda HR Monitor
Valgerður Rún Benediktsdóttir

Jurist och personalchef för Menntamálastofnun (utbildningsdirektoratet)

Regelbundna personalundersökningar av HR-monitor ger oss på Immateralrättsmyndigheten försäkran om när rätt saker görs. HR Monitor är det bästa verktyget jag känner till för alla arbetsplatser. HR Monitor var en nyckelfaktor för att vi utsågs till årets institution.

HR Monitor ger oss försäkran när vi gör rätt.
Borghildur Erlingsdóttir

VD för Hugverkastofan (immaterialrättsmyndigheten)